Jak wybrać wiele plików na komputerze Mac (OS X lub MacOS)

Z wielu powodów użytkownicy komputerów Mac i PC muszą wybrać wiele plików (linii) w Finderze do usuwania, przenoszenia, kopiowania itp. W razie potrzeby, oto jak możesz to zrobić na komputerze Mac z systemem OS X lub macOS.

Wybierz ciągłe elementy

Jeśli chcesz zaznaczyć ciągłe pliki lub foldery w Finderze Mac:

Metoda nr 1

 1. Kliknij pierwszy żądany plik z plików (lub folderów), które chcesz wybrać.
 2. Shift + kliknij ostatni plik (lub folder), który chcesz zaznaczyć.

Jeśli chcesz dodać nieciągłe pliki do wyboru:

 1. Command + kliknij plik, który chcesz dodać.

Metoda nr 2

 1. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij kursor wokół sąsiednich elementów (plików i folderów), które chcesz zaznaczyć.

Metoda nr 3

 1. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij strzałkę w dół na klawiaturze. To spowoduje wybranie kolejnych elementów po kolei.

Wybierz elementy nieciągłe

Jeśli chcesz wybrać niesąsiadujące elementy w Finderze:

Metoda nr 1

 1. Command + kliknij pliki, które chcesz dodać do zaznaczenia jeden po drugim.

Jeśli chcesz wybrać dwa lub więcej ciągłych wyborów (grup plików), które same nie są ciągłe:

 1. Wybierz pierwszy plik (lub folder).
 2. Shift + Kliknij ostatni plik (lub folder), aby utworzyć wybrany plik.
 3. Command + kliknij pierwszy plik w drugiej grupie.
 4. Shift + kliknij ostatni plik w tej grupie.

Wybierz wszystkie elementy

Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie elementy (pliki i foldery) w jednym folderze w Finderze:

Metoda nr 1

 1. Kliknij Command + A na klawiaturze.

Metoda nr 2

 1. Kliknij Edytuj w menu Findera i wybierz Zaznacz wszystko.

Metoda nr 3

 1. Kliknij pierwszą pozycję w folderze i przytrzymując kliknięcie i przeciągnij w dół do ostatniej pozycji w folderze.