Poprawka: Steam nie otwiera się

Czasami Steam może odmówić otwarcia lub uruchomienia. Może to nastąpić z wielu powodów. Twój program antywirusowy może umieszczać go na liście kwarantanny lub plik może być uszkodzony. Przedstawiliśmy kilka rozwiązań, które możesz zastosować. Zacznij od pierwszego rozwiązania i idź w dół w kolejności; miejmy nadzieję, że Twój problem zostanie rozwiązany za pomocą tego przewodnika.

Rozwiązanie 1: Wymuś zamknięcie wszystkich uruchomionych procesów Steam

Zaczniemy od prostszych technik, zanim przejdziemy do bardziej technicznych i żmudnych. To rozwiązanie polega na użyciu procesu zadania w celu zakończenia wszystkich procesów związanych ze Steam i ponownego uruchomienia go. Niektóre procesy nie zamykają się całkowicie po zamknięciu. Dlatego gdy spróbujesz je uruchomić ponownie, docierają do punktu, w którym znajduje się twój niezamknięty. Powoduje to zatrzymanie aplikacji w tym miejscu; stąd problem.

 1. Uruchom Menedżera zadań , wybierając go z opcji po wprowadzeniu ctrl + alt + del .
 2. Zakończ wszystkie procesy związane ze Steam, zaczynając od procesu „Steam Client Bootstrapper”.
 3. Uruchom ponownie Steam i miejmy nadzieję, że zostanie pomyślnie uruchomiony.

Rozwiązanie 2: Uruchom Steam jako administrator

Czasami bez konkretnego powodu aplikacja może wymagać uprawnień administratora do uruchomienia. Możesz uruchomić Steam jako administrator, klikając prawym przyciskiem myszy klienta Steam i wybierając „ Uruchom jako administrator ”. Umożliwi to klientowi uzyskanie uprawnień administracyjnych (tj. Odczyt i zapis obu), a jeśli problem jest spowodowany przez ten problem, będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązanie 3: Zmień ClientRegistry.blob

Jeśli drobne metody rozwiązywania problemów nie działają, możemy wypróbować jeszcze jedną metodę, zanim skorzystamy z usunięcia niektórych plików i folderów oraz zaktualizowania Steam.

 1. Całkowicie zamknij Steam i zakończ wszystkie zadania, jak wspomniano w powyższym rozwiązaniu.
 2. Przejdź do katalogu Steam. Domyślny to
  C: \ Pliki programów \ Steam.
 3. Zlokalizuj ClientRegistry.blob
 4. Zmień nazwę pliku na „ClientRegistryold.blob”.
 5. Zrestartuj Steam i pozwól na odtworzenie pliku. Miejmy nadzieję, że Twój klient będzie działał zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nadal nie działa, wykonaj czynności wymienione poniżej.
 6. Przejdź z powrotem do katalogu Steam.
 7. Zlokalizuj Steamerrorreporter.exe

 8. Uruchom aplikację i ponownie uruchom Steam, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Rozwiązanie 4: Usuń i ponownie zainstaluj klienta Steam

Jeśli wymienione powyżej metody nie działają dla Ciebie, możesz w końcu odwołać się do usunięcia plików Steam. To rozwiązanie wymaga dużo czasu, więc zacznij tylko wtedy, gdy masz pewność, że komputer nie zostanie przerwany.

 1. Przejdź do katalogu Steam i znajdź następujące pliki
Steam.exe (aplikacja)
SteamApps (folder)
 1. Usuń wszystkie pliki i foldery z wyjątkiem wymienionych powyżej.
 2. Zrestartuj swój komputer i ponownie uruchom Steam z uprawnieniami administratora. Steam zacznie teraz ponownie pobierać brakujące pliki i pomyślnie uruchomi się po zakończeniu.

Rozwiązanie 5: Zaktualizuj sterowniki graficzne

Przestarzały sterownik karty graficznej może powodować wiele problemów dla użytkownika. Sterowniki graficzne to główne składniki współdziałające ze sprzętem i oprogramowaniem komputera. Jeśli sterowniki powodują, że Steam nie otwiera się, aktualizacja sterowników do najnowszej wersji może rozwiązać problem.

 1. Zaktualizuj sterowniki do najnowszej wersji. Najnowszą wersję sterowników można pobrać ze strony producenta. Spróbuj także zaktualizować system Windows do najnowszej wersji.
 2. Teraz uruchom Steam i sprawdź, czy dobrze się otwiera.

Rozwiązanie 6: Ustaw datę i godzinę

Brak uruchomienia Steam może być spowodowany nieprawidłową datą i godziną twojego systemu, ponieważ Steam zbiera dane w czasie rzeczywistym z komputera. Jeśli ustawiony czas nie jest prawidłowy w porównaniu z lokalizacją geograficzną, początkowy uścisk dłoni nie powiedzie się, a Steam odmówi połączenia. W takim przypadku poprawienie daty i godziny w systemie może rozwiązać problem.

 1. W zasobniku systemowym, kliknij prawym przyciskiem myszy na C zamka .
 2. Na wyświetlonej liście kliknij „ Dostosuj datę / godzinę ”.
 3. Teraz wyłącz, a następnie cofnij „ Ustaw czas automatycznie ”.
 4. Teraz uruchom Steam i sprawdź, czy działa normalnie.

Rozwiązanie 7: Usuń folder pamięci podręcznej aplikacji

Steam używa folderu „appcache” do przechowywania różnych typów danych o konfiguracji i aplikacjach Steam. Przechowuje informacje, aby następnym razem przyspieszyć uruchomienie Steam. Jednak uszkodzona pamięć podręczna może spowodować nieotwarcie klienta Steam. W takim przypadku usunięcie folderu pamięci podręcznej może rozwiązać problem. Pamiętaj, że ten folder zostanie utworzony przy następnym uruchomieniu klienta Steam.

 1. Otwórz Eksplorator plików i przejdź do ścieżki:
  C: Pliki programów (x86) Steam
 2. Zapisz w pamięć podręczną aplikacji folderu w bezpiecznym miejscu przez kopiowanie / wklejanie.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pamięć podręczną aplikacji folder, a w powstałym menu, kliknij „ Usuń „.
 4. Teraz uruchom Steam, aby sprawdzić, czy działa dobrze. Jeśli tak, usuń folder z kopii zapasowej utworzony w kroku 2.

Rozwiązanie 8: Tymczasowo wyłącz aplikacje antywirusowe / zapory

Wiadomo, że aplikacje antywirusowe / zapory sieciowe mają problemy z klientem Steam. Aby to wykluczyć, tymczasowo wyłącz program antywirusowy / zaporę ogniową. Sprawdź również pliki kwarantanny oprogramowania antywirusowego, czy klient Steam lub którykolwiek z jego wymaganych plików są blokowane przez program antywirusowy.

Ostrzeżenie: Zmień ustawienia antywirusa / zapory ogniowej na własne ryzyko, ponieważ ten krok narazi komputer na wirusowe, oszukańcze lub złośliwe ataki.

 1. Wyłącz program antywirusowy.
 2. Wyłącz zaporę.
 3. Teraz uruchom Steam jako Administrator i sprawdź, czy działa bez żadnych problemów. Następnie nie zapomnij włączyć programu antywirusowego / zapory. Jeśli działa normalnie, dodaj wyjątek dla klienta Steam w ustawieniach antywirusa / zapory.

Miejmy nadzieję, że możesz bez problemu korzystać z klienta Steam. Jeśli nie, rozważ wyłączenie podkręcania GPU.