Poprawka: błąd połączenia Hulu 5003

Błąd 5003 to błąd, który pojawia się podczas przesyłania strumieniowego w Hulu i wskazuje na problem z odtwarzaniem wideo. Ten błąd zwykle pojawia się z następującymi trzema komunikatami: „Błąd odtwarzania”, „Przepraszamy, ale wystąpił problem podczas odtwarzania tego filmu wideo”. i „Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie. (5003) ”.

Co powoduje „Błąd 5003” w Hulu?

Podstawowe przyczyny błędu to:

 • Połączenie internetowe: jeśli połączenie internetowe działa wolno lub nie jest stabilne, może zostać wywołany błąd. Hulu wymaga, aby połączenie internetowe było idealnie stabilne, a także wymaga spójnego upstream i downstream od końca użytkownika.
 • Nieaktualna aplikacja: w niektórych przypadkach aplikacja może być nieaktualna, co powoduje wyzwalanie błędu. Ważne jest, aby aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji w celu uwzględnienia ulepszeń serwera i zapewnienia płynnego przesyłania strumieniowego.
 • Nieaktualne urządzenie: istnieje wiele urządzeń, na których można przesyłać strumieniowo Hulu, dlatego oprócz aplikacji Hulu samo urządzenie również musi zostać zaktualizowane do najnowszej wersji, w przeciwnym razie może spowodować niekompatybilność między aplikacją a urządzeniem.
 • VPN: Jeśli używasz usługi VPN do maskowania lub zmiany lokalizacji, może to wywołać błąd, ponieważ Hulu nie jest dostępne w niektórych regionach, a serwery mogą również oznaczyć Twoje połączenie jako niepewne, jeśli maskujesz swoją lokalizację.

Rozwiązanie 1: Urządzenia PowerCycling

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu będzie wyłączenie zasilania wszystkich urządzeń uczestniczących w procesie przesyłania strumieniowego, aby pozbyć się uszkodzonej pamięci podręcznej. Aby to zrobić:

 1. Odłącz zasilanie od routera internetowego i urządzenia, na którym przesyłasz strumieniowo.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” przez co najmniej 15 sekund.
 3. Podłącz urządzenia z powrotem i poczekaj, aż się włączą.
 4. Spróbuj przesłać strumieniowo i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Rozwiązanie 2: Aktualizowanie aplikacji

Ten proces może się różnić w zależności od urządzenia używanego do przesyłania strumieniowego z Hulu, ale wymieniliśmy metody aktualizacji aplikacji Hulu dla większości urządzeń do przesyłania strumieniowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnego urządzenia, aby zaktualizować.

Dla Windowsa:

Proces aktualizacji jest dość łatwy w przypadku systemu Windows. Aby zaktualizować:

 1. Zamknij całkowicie aplikację Hulu i kliknij ikonę „Microsoft Store” na pasku zadań.
 2. Kliknij „Trzy kropki” w prawym górnym rogu i wybierz przycisk „Pobieranie i aktualizacje” .
 3. Wybierz przycisk „Pobierz aktualizacje” i zaczekaj na rozpoczęcie procesu pobierania.
 4. Po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji spróbuj przesyłać strumieniowo z Hulu i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Dla Android:

 1. Kliknij ikonę PlayStore i wybierz przycisk „Menu” w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij przycisk „ Moje aplikacje i gry ” i wybierz kartę „Aktualizacje” .
 3. Kliknij przycisk „Sprawdź aktualizacje” i wybierz przycisk „Aktualizuj” przed aplikacją Hulu, aby rozpocząć proces aktualizacji.
 4. Zaczekaj na pobranie i zainstalowanie aktualizacji.
 5. Spróbuj przesłać strumieniowo i sprawdź, czy problem nadal występuje.

W przypadku Android TV:

 1. Naciśnij przycisk „Home” na pilocie.
 2. Wybierz „Sklep Google Play” w opcji „Aplikacje” .
 3. Kliknij „Aktualizuj aplikacje automatycznie”, a następnie „Aktualizuj aplikacje automatycznie w dowolnym momencie”.

W przypadku Apple TV:

 1. Otwórz Ustawienia i kliknij „Aplikacje”.
 2. Wybierz przycisk „Automatycznie aktualizuj aplikacje” , aby skonfigurować telewizor do samodzielnego aktualizowania aplikacji.
 3. Kliknij go ponownie, aby go wyłączyć po zaktualizowaniu aplikacji.

Rozwiązanie 3: Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Oprogramowanie urządzenia może czasami stać się przestarzałe i powodować problemy z niekompatybilnością z aplikacją Hulu. Dlatego zaleca się sprawdzenie w Internecie metody aktualizacji dokładnej konsoli do najnowszego oprogramowania dostarczonego przez programistę. Pomoże to w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z niekompatybilnością z aplikacją.