Co to jest WinSAT.exe?

Okna Assessment System Tool (narzędzie WinSAT) to moduł systemu operacyjnego Windows i znajduje się w panelu sterowania. Jego celem jest ocena wydajności komputera i możliwości sprzętowych, na którym działa. Przedstawia wyniki jako wynik indeksu wydajności systemu Windows (WEI) .

Ten wynik WEI pozwala ludziom dopasować wydajność sprzętu komputerowego do używanego oprogramowania. Na przykład we wcześniejszych wersjach systemu Windows motyw Aero nie był domyślnie włączony, jeśli miałeś wynik WEI poniżej 3.

Ten wynik obliczony przez WinSAT zasugeruje również użytkownikowi, w którym jego komputer ma słabą wydajność i moc. Na przykład, jeśli masz niski wynik w kategorii RAM, oznacza to, że powinieneś ulepszyć pamięć komputera, aby zwiększyć wydajność systemu.

WinSAT jest używany do obliczania tego wyniku w ustalonym harmonogramie (domyślnie po około tygodniu). Możesz jednak również uruchomić plik exe w dowolnym momencie, gdy chcesz odświeżyć wynik indeksu wydajności systemu Windows.

Jak mogę zobaczyć mój wynik indeksu wydajności systemu Windows?

Wyższy wynik podstawowy według wskaźnika wydajności systemu Windows oznacza, że ​​komputer będzie działał szybciej i lepiej niż komputer z niskim wynikiem podstawowym. Ten wynik podstawowy pomoże Ci zrozumieć możliwości komputera i wskazać obszary, w których go brakuje. Może to pomóc w określeniu, które komponenty należy zaktualizować lub ulepszyć.

Istnieje pięć aspektów ocenianych przez WEI.

 • Grafika do gier 3D
 • Grafika komputerowa
 • Pamięć systemowa (RAM)
 • Sekwencyjna przepustowość odczytu dysku twardego
 • Szybkość i możliwości przetwarzania.

Wykonaj poniższe czynności, aby obliczyć swój indeks WEI.

 1. Naciśnij przycisk Windows + R, aby uruchomić Uruchom. W oknie dialogowym wpisz „ cmd ”, aby uruchomić wiersz poleceń.

Czasami do aktualizacji WEI mogą być potrzebne uprawnienia administracyjne. W takim przypadku uruchom wiersz polecenia jako administrator.

 1. Wpisz „ winsat formal ” w wierszu polecenia. Teraz system Windows rozpocznie obliczenia i przeanalizuje Twój obecny system. Ten proces może zająć trochę czasu, więc nie anuluj go w żadnej fazie.

Jakie są skutki wyłączenia programu WinSAT.exe?

Teoretycznie wyłączenie aplikacji WinSAT nie wpłynie w żaden sposób na twój komputer. Twój wynik Indeksu wydajności systemu Windows nie zostanie zaktualizowany, a niektóre aplikacje lub usługi, które przyjmą numer WEI jako dane wejściowe, mogą również nie zaktualizować swojego statusu.

Istnieje wiele przypadków, w których lepiej wyłączyć usługę. Może zużywać ogromne ilości mocy procesora lub w ogóle nie chcesz, aby wynik WEI był aktualizowany. Aby wyłączyć tę usługę, musisz wyłączyć zadanie w harmonogramie zadań. Harmonogram zadań jest skonfigurowany do uruchamiania WinSAT po określonym czasie. Jeśli wyłączysz zadanie w tym miejscu, aplikacja nie zostanie wywołana i wykonana.

 1. Naciśnij Windows + R, wpisz „ taskschd.msc ” w oknie dialogowym i naciśnij Enter.
 2. W harmonogramie zadań przejdź do następującej ścieżki pliku:

Biblioteka harmonogramu zadań> Microsoft> Windows> Konserwacja

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis WinSAT obecny po prawej stronie ekranu i wybierz „ Wyłącz ”.

 1. Po wprowadzeniu zmian uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone.