Poprawka: błąd modułu renderowania dźwięku & lsquo; Uruchom ponownie komputer & rsquo;

Kilku użytkowników systemu Windows zgłasza, że ​​widzą komunikat „ Błąd renderowania audio. Uruchom ponownie komputer. ”Za każdym razem, gdy próbują odtworzyć wideo z YouTube. Problem nie dotyczy konkretnej wersji systemu Windows i jest zgłaszany w przypadku kilku różnych przeglądarek internetowych, w tym Chrome, Opera, Edge i Mozilla Firefox. Inni użytkownicy, których dotyczy problem, zgłaszają, że problem występuje również podczas słuchania iTunes lub korzystania z wbudowanego odtwarzacza audio.

Co powoduje błąd „Audio renderer error. Uruchom ponownie komputer ”. błąd w YouTube?

Zbadaliśmy ten konkretny problem, analizując różne zgłoszenia użytkowników i kroki, które wykonali, aby ominąć lub całkowicie rozwiązać problem. Z tego, co zebraliśmy, wynika, że ​​istnieje kilka różnych scenariuszy, o których wiadomo, że wywołują ten konkretny komunikat o błędzie:

 • Błąd sterownika audio - wydaje się, że jest to powtarzający się błąd w niektórych modelach płyt głównych. Użytkownicy, których dotyczy problem, znaleźli różne rozwiązania, które tymczasowo rozwiązują problem, takie jak odłączenie> podłączenie słuchawek, ponowne uruchomienie komputera lub tymczasowe wyłączenie sterownika audio.
 • Konflikt między sterownikami Windows Sound i ASIO - potwierdzono, że ten problem występuje w sytuacjach, w których użytkownicy używają zarówno sterownika Windows Sound, jak i sterownika ASIO z różnymi częstotliwościami formatu dźwięku. W takim przypadku rozwiązaniem jest zsynchronizowanie dwóch częstotliwości.
 • Błędna wersja systemu BIOS - na komputerach Dell ten problem występuje głównie w przypadku wadliwej aktualizacji oprogramowania. Ponieważ firma Dell rozwiązała problem, aktualizacja systemu BIOS do najnowszej wersji powinna całkowicie rozwiązać problem.

Metoda 1: Odłącz / podłącz słuchawki

Choć ta metoda może brzmieć głupio, wielu użytkowników, których dotyczy problem, zgłosiło, że problem został rozwiązany po odłączeniu słuchawek i ponownym podłączeniu. Potwierdzono, że ten krok działa zarówno ze słuchawkami z gniazdem jack i USB (z kluczem sprzętowym lub fizycznym).

Jeśli więc napotykasz ten problem podczas próby odtworzenia wideo na Youtube, po prostu odłącz kabel słuchawek, jeśli masz podłączoną parę.

Uwaga: pamiętaj, że ta poprawka jest prawdopodobnie tylko tymczasowym rozwiązaniem. O ile nie zrobisz z tym czegoś innego, pojawi się komunikat „Błąd renderowania audio. Uruchom ponownie komputer ”. błąd w końcu powróci.

Jeśli ta metoda nie ma zastosowania lub szukasz trwalszej poprawki, przejdź do następnej metody poniżej.

Metoda 2: Ponowne uruchomienie komputera

Jak sugeruje komunikat o błędzie, ponowne uruchomienie komputera może również rozwiązać problem „Błąd renderowania audio. Uruchom ponownie komputer ”. błąd. Jednak większość użytkowników, których dotyczy problem, zgłasza, że ​​ta metoda (podobnie jak metoda 1) jest tylko tymczasowa. Niektórzy użytkownicy napotykający ten problem zgłosili, że są w stanie uzyskać tylko 20-30 sekund odtwarzania dźwięku, zanim pojawi się komunikat o błędzie.

Jeśli więc napotykasz ten problem, a metoda 1 nie została zastosowana, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy ta tymczasowa poprawka pomaga. Jeśli komunikat o błędzie powróci lub szukasz trwałej poprawki, przejdź do metody 3 .

Metoda 3: Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem

Kolejna potencjalna poprawka, która może pomóc w obejściu błędu „Błąd renderowania audio. Uruchom ponownie komputer ”. błąd polega na uruchomieniu wbudowanego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem. To wbudowane narzędzie zawiera zasadniczo zbiór strategii naprawczych, które rozwiązują wiele typowych problemów z dźwiękiem. Jeśli przyczyną błędu jest typowy problem, o którym wie firma Microsoft, uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem powinno całkowicie rozwiązać problem.

Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem:

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Następnie wpisz „ ms-settings: troubleshoot ” i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć kartę Rozwiązywanie problemów w aplikacji Ustawienia .
 2. Na karcie Rozwiązywanie problemów przewiń w dół, aby rozpocząć pracę i kliknij Odtwarzanie dźwięku . Następnie kliknij Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów, aby otworzyć narzędzie.
 3. Zaczekaj do zakończenia wstępnej fazy dochodzenia. Następnie wybierz urządzenie, z którym występuje błąd „Audio renderer error. Uruchom ponownie komputer ”. błąd i naciśnij Dalej .
 4. Poczekaj, aż narzędzie przeanalizuje urządzenie audio pod kątem problemów. W przypadku znalezienia problemu zostanie zalecona strategia naprawy. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (kliknij opcję „Tak, zastosuj poprawkę” lub „Tak, otwórz * menu”) i postępuj zgodnie z zaleceniami.
 5. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy błąd już się nie pojawia po zakończeniu następnego uruchomienia.

Jeśli nadal występuje komunikat „Błąd renderowania dźwięku. Uruchom ponownie komputer ”. błąd, przejdź do następnej metody poniżej.

Metoda 4: Wyłączanie i ponowne włączanie sterownika audio

Niektórzy użytkownicy, których dotyczy problem, zgłosili, że udało im się rozwiązać problem bez ponownego uruchamiania komputera lub uruchamiania narzędzia do rozwiązywania problemów. Jak się okazuje, możesz rozwiązać problem, wyłączając wszystkie karty audio w menedżerze urządzeń i włączając je ponownie po kilku sekundach.

W przypadku wielu użytkowników, których dotyczy problem, to podejście jest metodą podstawową, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu „Błąd renderowania dźwięku. Uruchom ponownie komputer ”. błąd. Oto krótki przewodnik dotyczący wyłączania i ponownego włączania sterownika audio:

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Następnie wpisz „ devmgmt.msc ” i naciśnij Enter, aby otworzyć Menedżera urządzeń.
 2. W Menedżerze urządzeń rozwiń menu Kontrolery dźwięku, wideo i gier . Następnie wyłącz wszystkie znajdujące się tam karty audio, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Wyłącz urządzenie .
 3. Po wyłączeniu wszystkich adapterów audio w sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier należy odczekać kilka sekund przed ich ponownym włączeniem, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Włącz urządzenie .
 4. Powtórz czynność, która wcześniej powodowała „Błąd renderowania dźwięku. Uruchom ponownie komputer ”. błąd i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli nadal napotykasz problem lub okaże się, że po pewnym czasie nadal występuje, przejdź do następnej metody poniżej.

Metoda 5: Wycofywanie / odinstalowywanie sterownika audio

Kolejne możliwe rozwiązanie problemu „Błąd renderowania dźwięku. Uruchom ponownie komputer ”. błąd polega na przywróceniu sterownika audio. Przywrócenie poprzedniej wersji audio rozwiąże problem, jeśli wcześniej był on spowodowany błędem oprogramowania. Odinstalowanie sterownika audio zmusi również system Windows do ponownego zainstalowania sterownika audio, co wyeliminuje błąd, jeśli masz do czynienia z uszkodzonymi plikami.

Oto krótki przewodnik dotyczący wycofywania sterownika audio:

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom . Następnie wpisz „ devmgmt.msc ” i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Menedżera urządzeń .
 2. Rozwiń menu rozwijane Kontrolery dźwięku, wideo i gier i kliknij dwukrotnie kartę dźwiękową.
 3. We właściwościach karty dźwiękowej przejdź do zakładki Sterownik i kliknij Przywróć sterownik . Jeśli ta czynność nie jest dostępna, kliknij Odinstaluj urządzenie .
 4. Zrestartuj swój komputer. Jeśli zdecydujesz się odinstalować sterownik audio, system Windows automatycznie ponownie zainstaluje najnowszą dostępną wersję karty dźwiękowej. Po zakończeniu uruchamiania powtórz czynność, która wcześniej powodowała błąd „Audio renderer error. Uruchom ponownie komputer ”. błąd i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Metoda 6: Ustawienie tej samej częstotliwości próbkowania dla sterownika Windows Sound i ASIO

Jeśli napotykasz ten błąd tylko podczas otwierania Cubase, prawdopodobnie masz do czynienia z konfliktem między systemem Windows Sound a ustawieniami sterownika ASIO. Jeśli ten scenariusz ma zastosowanie do Twojej obecnej sytuacji, prawdopodobnie uda Ci się rozwiązać problem, upewniając się, że zarówno sterownik Windows Sound, jak i sterownik ASIO korzystają z tej samej częstotliwości próbkowania (np. 44,1k vs 48k).

Oto krótki przewodnik, jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom. Następnie wpisz „ mmsys.cpl ” i naciśnij Enter, aby otworzyć menu ustawień dźwięku.
 2. W menu Dźwięk przejdź do zakładki Odtwarzanie , wybierz urządzenie audio, z którym napotykasz problem, i kliknij Konfiguruj .
 3. Na ekranie Właściwości urządzenia audio przejdź do zakładki Zaawansowane i zmień Format domyślny na 16-bitowy, 44100 (lub inny standardowy format, którego chcesz użyć). Następnie kliknij Zastosuj, aby zapisać bieżącą konfigurację.
 4. Następnie otwórz ustawienia sterownika ASIO i przejdź do zakładki Audio . Gdy już tam dotrzesz, zmień częstotliwość próbkowania na częstotliwość zgodnie z formatem audio , który wcześniej ustaliłeś w kroku 3.
 5. Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy konflikt został rozwiązany.

Jeśli nadal występuje ten sam „Błąd renderowania dźwięku. Uruchom ponownie komputer ”. błąd, przejdź do następnej metody poniżej.

Metoda 7: Zaktualizuj system BIOS (potwierdzona tylko w komputerach Dell)

Niektórzy użytkownicy napotykający ten problem na komputerach DELL zgłosili, że problem został rozwiązany na stałe po zaktualizowaniu oprogramowania układowego BIOS. Ta procedura może mieć zastosowanie w przypadku innych producentów, ale udało nam się potwierdzić poprawkę tylko na komputerach Dell.

Uwaga: jeśli uda Ci się rozwiązać błąd przy użyciu tej metody w innej konfiguracji, poinformuj nas o tym w sekcji komentarzy poniżej.

Ostrzeżenie: pamiętaj, że proces aktualizacji oprogramowania układowego BIOS może być szkodliwy dla komputera, jeśli nie będziesz postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli zdecydujesz się przez to przejść, będziesz musiał to zrobić na własne ryzyko.

Interfejsy systemu BIOS, a także dokładne kroki aktualizacji systemu BIOS na komputerze DELL będą się różnić w zależności od konfiguracji. Aby uniknąć nieporozumień, zachęcamy do przeczytania strony pomocy technicznej dotyczącej aktualizacji systemu BIOS firmy Dell ( tutaj ) w celu zrozumienia procedury.

Po zapoznaniu się z procesem postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami ( tutaj ), aby utworzyć nośnik instalacyjny systemu BIOS i zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji.